Thông báo lịch phục vụ Tết Dương lịch

Thư viện Tạ Quang Bửu xin trân trọng thông báo: - Thứ 7, Chủ nhật (30 - 31/12/2017): Thư viện vẫn mở cửa phục vụ ngoài giờ tại 4 phòng đọc chuyên ngành

Thư viện Tạ Quang Bửu xin trân trọng thông báo:

- Thứ 7, Chủ nhật (ngày 30 - 31/12/2017): Thư viện vẫn mở cửa phục vụ ngoài giờ tại 4 phòng đọc chuyên ngành (402, 411, 509, 526)

         Thời gian: 08h00 - 16h00

- Thứ 2 (ngày 01/01/2018): Thư viện đóng cửa không phục vụ theo lịch nghỉ lễ chung

- Thứ 3 (ngày 02/01/2018): Thư viện mở cửa phục vụ bình thường

Trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU