Thông báo phục vụ ngoài giờ từ ngày 05/03/2018

Thư viện Tạ Quang Bửu xin trân trọng thông báo: - Từ ngày 05/03/2018 (thứ 2): Thư viện bắt đầu phục vụ bạn đọc cả ngoài giờ hành chính tại 4 phòng đọc 402, 411, 509, 526.

Thư viện Tạ Quang Bửu xin trân trọng thông báo:
- Từ ngày 05/03/2018 (thứ 2): Thư viện bắt đầu phục vụ bạn đọc cả ngoài giờ hành chính tại 4 phòng đọc 402, 411, 509, 526.

Thời gian phục vụ như sau:

  • Từ thứ 2 - thứ 6:  08h00 - 20h45
  • Thứ 7, Chủ nhật:  08h00 - 16h00

Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU