Thông báo lịch phục vụ từ ngày 03/09/2019

Từ ngày 03/09/2019 đến hết ngày 06/09/2019: Thư viện mở cửa phục vụ tất cả các phòng trong giờ hành chính. Từ 09/09/2019, Thư viện phục vụ ngoài giờ

Thư viện Tạ Quang Bửu trân trọng thông báo:
- Từ ngày 03/09/2019 đến hết ngày 06/09/2019
Thư viện mở cửa phục vụ bình thường tại các phòng đọc và phòng mượn từ thứ 2 đến thứ 6:

  • Sáng:        08h00 - 11h30
  • Chiều:      13h30 - 16h30.

- Từ ngày 09/09/2019: Thư viện phục vụ ngoài giờ 4 phòng đọc chuyên ngành: 411, 402, 419, 526

  • Từ thứ 2 đến thứ 6: 08h00 - 21h00
  • Thứ 7, Chủ nhật: 08h00 - 16h00

Trân trọng thông báo
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU