TỔ CHỨC MIỄN PHÍ LỚP HƯỚNG DẪN "KỸ NĂNG SỬ DỤNG THƯ VIỆN HIỆU QUẢ" CHO SV K64

Nhằm nâng cao ý thức sử dụng thư viện và rèn luyện kỹ năng tìm kiếm tài liệu và tự nghiên cứu cho sinh viên, Thư viện tổ chức lớp hướng dẫn "Kỹ năng sử dụng thư viện hiệu quả" miễn phí cho sinh viên K64 và bạn đọc có nhu cầu.

I- Mục đích:

 • Tăng cường hiểu biết, nâng cao ý thức sử dụng thư viện của sinh viên;
 • Nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên;
 • Rèn luyện kỹ năng tìm kiếm tài liệu và tự nghiên cứu cho sinh viên ĐH, CĐ.

II- Nội dung:

 • Giới thiệu tổng quan về thư viện Tạ Quang Bửu và nội quy thư viện;
 • Hướng dẫn khai thác và sử dụng các dịch vụ của Thư viện;
 • Hướng dẫn tra cứu tài khoản bạn đọc và tìm kiếm thông tin từ xa.

III - Đối tượng:

 • Sinh viên K64 và bạn đọc có nhu cầu : tự đăng ký theo lịch học sau:

LỊCH HỌC THÁNG 9/2019 (ĐỊA ĐIỂM: P.227 THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU)

- Lớp 1: Ngày 25/09/2019 (Thứ 4): Sáng từ 09h00 - 10h00

- Lớp 2: Ngày 25/09/2019 (Thứ 4): Chiều từ 15h00 - 16h00

- Lớp 3: Ngày 27/09/2019 (Thứ 6): Sáng từ 09h00 - 10h00

- Lớp 4: Ngày 27/09/2019 (Thứ 6): Chiều từ 15h00 - 16h00

IV- Yêu cầu đối với người tham gia học:

 1. Bạn đọc bắt buộc phải đăng ký trước khi lớp học diễn ra. Cách thức đăng ký tham gia:
 • Gửi email đến địa chỉ tvtqb@hust.edu.vn
 • Đăng ký trực tiếp tại các phòng phục vụ của thư viện.
 1. Sinh viên K64 có nhu cầu học “Kỹ năng sử dụng thư viện hiệu quả” theo lớp/nhóm (sĩ số học từ 30 sinh viên trở lên) có thể chủ động đăng ký lịch học (khác 04 buổi học trên) tại địa chỉ liên hệ dưới đây.

V- Quyền lợi của sinh viên khi tham gia khóa đào tạo Kỹ năng SDTVHQ:

 • Nắm được các dịch vụ của Thư viện Tạ Quang Bửu để chủ động khai khác tài nguyên thư viện phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu
 • Nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin
 • Được ưu tiên đăng ký các khóa đào tạo nâng cao của Thư viện

VI- Liên hệ: Ms. Minh Châm - P.313 Thư viện Tạ Quang Bửu 

Website: http://library.hust.edu.vn/; Email: tvtqb@hust.edu.vn;  Điện thoại: (024) 3991.6008