Thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng tài liệu số trên trang thư viện số

Thư viện Tạ Quang Bửu cấp Tài khoản đọc trực tuyến tài liệu số trên trang Thư viện số http://dlib.hust.edu.vn.

Để hỗ trợ tối đa sinh viên tham thảo tài liệu chuyên ngành trong thời gian học tập trực tuyến, Thư viện Tạ Quang Bửu sẽ cấp Tài khoản đọc trực tuyến tài liệu số trên trang Thư viện số http://dlib.hust.edu.vn.

Sinh viên có nhu cầu tham khảo nguồn tài liệu trên, cần gửi ảnh thẻ sinh viên và địa chỉ email Trường cấp tới hòm thư tvtqb@hust.edu.vn hoặc Fanpage Thư viện https://www.facebook.com/TQB.library/ để được Thư viện Tạ Quang Bửu hỗ trợ cấp tài khoản.

Trân trọng thông báo.