CSDL Proquest Central

Địa chỉ truy cập CSDL http://lhtv.vista.vn/
 
Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn.
Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…
Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal…

Quyền truy cập: hệ thống máy tính kết nối intenet trong phạm vi toàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Thời gian truy cập: đến 02/2022

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:
Thư viện Tạ Quang Bửu- Phòng Xử lý thông tin: Ông Hoàng Ngọc Chi
Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn, di động: 0906 292 098, ĐTCQ: (024) 3869 4227