CSDL Science Direct

Địa chỉ truy cập CSDL: http://www.sciencedirect.com/
 
Science Direct là nguồn thông tin thiết yếu đối với công tác nghiên cứu và đào tạo. Đây là bộ sưu tập toàn văn bao trùm các tài liệu khoa học nòng cốt với nhiều tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao. Bộ CSDL danh tiếng này là sản phẩm Elsevier, một công ty lớn nhất thế giới về cung cấp thông tin khoa học, kỹ thuật và y tế.
 
Science Direct hiện nay có hơn 9 triệu bài viết toàn văn và mỗi năm tăng thêm ½ triệu bài, bao quát 24 lĩnh vực khoa học và công nghệ. Số tạp chí được phản biện lên tới trên 2500 đầu tên.
 
Thời gian truy cập: đến tháng 2/2022
Quyền truy cập: Hệ thống máy tính kết nối intenet trong phạm vi toàn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 
Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ, liên hệ:
Thư viện Tạ Quang Bửu- Phòng Xử lý thông tin: Ông Hoàng Ngọc Chi
Email: chi.hoangngoc@hust.edu.vn, di động: 0906 292 098, ĐTCQ: (024) 3869 4227