Open Educational Resources

Nguồn học liệu mở (OPEN EDUCATIONAL RESOURCES – OER) là tài liệu giảng dạy, học tập, nghiên cứu mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng, tái sử dụng hoặc tái phân phối một cách tự do, miễn phí.

OER góp phần tạo ra sự bình đẳng trong giáo dục trong việc tiếp cận nguồn học liệu chất lượng cao và miễn phí với giấy phép mở. OER đang là xu thế mới của giáo dục và đào tạo trong việc tạo lập và chia sẻ tri thức.

Thư viện Tạ Quang Bửu tổng hợp, giới thiệu tới bạn đọc một số nguồn học liệu mở có giá trị và phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo của Trường:

NGUỒN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN TRUY CẬP MỞ TRONG NƯỚC

STT

CSDL

Địa chỉ truy cập

1

Mạng giáo dục Edunet

http://edu.net.vn/media/

2

Thư viện học liệu mở Việt Nam (VOER)

Thư viện học liệu mở Việt Nam (VOER)

3

Chương trình giàng dạy kinh tế Fulbright

FETP OpenCourseWare

4

Các văn bản pháp luật của Việt Nam

http://thuvienphapluat.vn/​

5

Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản luật

http://vbpl.vn/pages/portal.aspx

6

Thư viện số về bằng sáng chế của Việt Nam

http://digipat.noip.gov.vn/

7

Các tài liệu về nhiều lĩnh vực khác nhau

http://www.ebook.edu.vn/

8

Thư viện trực tuyến ViOLET

http://violet.vn/

9

Thư viện tài liệu trực tuyến miễn phí 100%

http://tailieutonghop.com/

10

Kho tài liệu mở phục vụ nhu cầu học tập

http://tailieuhoctap.vn/

11

Tất cả sách số hóa giới thiệu tại diễn đàn được sưu tầm từ nhiều nguồn free trên mạng

http://sachviet.edu.vn/

12

Tổng hợp bộ công thức giải nhanh trắc nghiệm các loại hình môn học

http://hoctot123.com/

13

Kho tài liệu miễn phí phục vụ cho việc học tập nghiên cứu

http://www.thuvienmienphi.com/

14

Website chia sẻ tài liệu miễn phí

http://tailieuhay.info/

15

Tạp chí Việt Nam trực tuyến

http://www.vjol.info/index.php/index/index

NGUỒN TÀI  NGUYÊN THÔNG TIN TRUY CẬP MỞ NƯỚC NGOÀI

1.

MIT OpenCoursewave

https://ocw.mit.edu/index.htm

2.

Coursera

https://www.coursera.org/

3.

edX

https://www.edx.org/

4.

Udemy

https://www.udemy.com/

5.

FutureLearn

https://www.futurelearn.com/

6.

Directory of Open Access Books

https://www.doabooks.org/

7.

 Wiley

http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406071.html

8.

Directory of Open Access Journals

https://doaj.org/

9.

WorldWideScience.org

https://worldwidescience.org/

10.

Open Textbook Library

http://open.umn.edu/opentextbooks/

11.

OpenAire

https://www.openaire.eu/

12.

Zenodo

https://zenodo.org/

13.

Saylor Academy

https://www.saylor.org/

14.

Open Education Consotium

http://www.oeconsortium.org/

15.

OpenStax

https://openstax.org/

16.

Gutenberg Project

https://www.gutenberg.org/

17.

Thư viện số chuyên về Luận án MIT

http://dspace.mit.edu/

18.

OpenLearn

http://www.open.edu/openlearn/

19.

Carnegie Mellon Open Learning Initiative

http://oli.cmu.edu/

20.

IOPscience

http://iopscience.iop.org/

21.

World Science Publisher

http://www.worldsciencepublisher.org/journals/

22.

eScholarship Edition

http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/

23.

Tạp chí Online: Từ nguồn kinh phí của Quỹ Ford Việt Nam và các nguồn tài trợ khác,

https://www.newschool.edu/

24.

Tổ chức Ngân hàng Thế giới

http://www.worldbank.org/

25.

Athena

http://athena.unige.ch/athena/

26.

THESE CANADA PORTAL

http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/

27.

National Institute of Standards and Techonology (NIST)

https://srdata.nist.gov/gateway/

28.

SciELO (Scientific Electronic Library Online)

http://www.scielo.br/

29.

PLoS (Public Library of Science)

https://www.plos.org/

30.

Electronic Library of Mathematics

http://www.emis.de/ELibM.html

31.

EMS (European Mathematical Society)

http://www.emis.de/

32.

Alex Catalogue of Electronic Texts

http://www.info/

31.

iTune-University (iTunes-U)

https://www.apple.com/education/

32.

OCW của trường ĐH bang Utah, Hoa Kỳ

http://ocw.usu.edu/

31.

OCW của ĐH Tuft, Hoa Kỳ

http://ocw.tufts.edu/

32.

Oxford Internet Institute - Webcasts của Đại học Oxford

http://www.oli.ox.ac.uk/

31.

Open Yale courses của Đại học Yale

http://oyc.yale.edu/

32.

UW CSE Course Webs của Đại học Washington - về khoa học máy tính

http://www.cs.washington.edu/education/

31.

OCW của nhóm các trường ĐH công nghệ của Pháp (Paristech)

https://www.paristech.org/

32.

OCW của nhóm các trường ĐH hàng đầu của Nhật Bản (Japan OCW Alliance)

http://www.jocw.jp/

31.

Bộ sưu tập số Trường Đại Học Kỹ Thuật Queensland (Úc)

http://eprints.qut.edu.au/

32.

OCW của nhóm các trường ĐH hàng đầu của Trung Quốc (CORE)

http://www.core.org.cn/

31.

Nguồn tài liệu nội sinh, truy cập mở của trường đại học Monash

http://guides.lib.monash.edu/research- impact-publishing/open-acces